Aquest seminari pretén donar una visió dels conceptes fonamentals aplicats que defineixen cadascuna d'aquestes certificacions, a fi que les Indústries Alimentàries puguin estimar la seva adequació als requisits exigibles per poder procedir, si s'escau, a la seva eficaç implantació.

Dimarts 27 d'octubre de 2015

Sala Multimèdia nº 1 del IQS - Via Augusta, 390, Barcelona

Informació i inscripcions: AIQS - tel. 93 267 20 12 - aiqs@aiqs.es