ASSISTÈNCIA SANITARIA I AIQS han subscrit un protocol en favor dels associats d’AIQS i dels familiars directes d’aquests per que puguin subscriure una assegurança de salut a preus preferents.

Algunes de les seves característiques

  •          Servei d’Urgències Domiciliàries. Un metge a casa teva en mitja hora* // *32 minuts de resposta mitjana a Barcelona els últims 5 anys.
  •          Hospital de Barcelona. Exclusiu pels assegurats d’Assistència Sanitària.
  •          Per a les vides noves, una nova planta maternoinfantil a l’Hospital de Barcelona.
  •          Nova sala per a part natural a l’àrea maternoinfantil a l’Hospital de Barcelona
  •           Assegurats d’Assistència Sanitària i FCBarcelona, compartint la mateixa tecnologia. Centre Ressonància Magnètica a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.


PRIMES  

Les primes per persona i mes per a l’any 2019 seràn les següents.

De   0 a 24 anys = 58,83 €

De 24 a 44 anys = 60,60 €

De 45 a 49 anys = 64,29 €

De 50 a 54 anys = 88,92 €

El límit d’edat en la contractació de l’assegurança es de 54 anys.

(En cas que l'associat AIQS, ja estigui assegurat en Assistència Sanitària es mirarà cas a cas)

 PARTICIPACIÓ DEL ASSEGURAT EN EL COST DEL SERVEI

L’assegurat participa en el cost del servei i per cada acte mèdic amb un taló moderador electònic el valor del qual es de 1,50€.

A cada nova contractació s’obsequiarà l’assegurat de la pòlissa amb un total de 10 talons moderadors.


Pòlissa de Serveis Complets
Fa més de 57 anys que les famílies s'interessen per aquesta assegurança amb la cobertura de serveis i el quadre mèdic més ampli de Barcelona. Qualitat i experiència, tot en el mateix producte.


Contacte

Assistència Sanitària.

Av. de Josep Tarradellas, 123-127,

08029 Barcelona

 

Sr. Rodolfo Monserrat Tel. 93 495 44 61 i 93 495 44 62 rmonserrat@asc.cat

Sr. Alex Martinez         Tel. 93 495 44 44 ext. 4133         alexmartinez@asc.cat