Acord de col·laboració entre GHT Hotels i l'AIQS. Prèvia acreditació, gaudiran d'un descompte del 10% (segons tarifa vigent) en el cost del allotjament i el tipus de pensió que escullin, des de la temporada de 2008.

Veure tarifes i hotels, visitant la web www.ghthotels.cat

Cal mostrar el carnet d'associat vigent, per poder gaudir d'aquest descompte.